Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Trần Ngọc Tảo

NHÀ THƠ TRẦN NGỌC TẢO

Tiểu sử:

Tên thật: Trần Ngọc Tảo

Năm sinh: 1947

Nơi sinh: Thái Bình

Bút danh: Trần Thơ

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

Khoảng trời thị xã (1985)

Đêm sáng (1990)

Cánh diều (1991)

Rồng rắn vào thành phố (1991)

Hạt vàng (1992)

Cưỡi trâu lên trời (1996)

Sáng chân mây (2002)

Giải thưởng văn chương:

Giải thưởng thơ của Bộ Lâm nghiệp và Hội Nhà văn Việt Nam 1983.

Giải nhất Giải thưởng văn học Võ Huy Tâm 2005.

Giải thưởng xuất sắc về thơ viết cho thiếu nhi Quảng Ninh 1992.

Giới thiệu một tác phẩm:

 

ĐƯỜNG LÀNG

 

Mặt trời chưa dậy

Ra đường đã thấy

Dăm bảy cụ già

Soi cặp kính dày

Loáng trên mặt đất

Bàn tay nhăn nheo

Nhặt những mảnh chai

Gom từng mẩu sắt

Ai vứt vô tình

Người đi qua đây

Lặng im tránh né

Từng bầy con trẻ

Thơ ngây đến trường.

 

Trích từ tập Sáng chân mây

Nhà Xuất bản Hội Nhà văn 2002