Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Trần Ngọc Hưởng

NHÀ THƠ TRẦN NGỌC HƯỞNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:      Trần Ngọc Hưởng

Sinh năm:    1950

Nơi sinh:     Tiền Giang

Quê quán: Long An

Thể loại:      Thơ

Các tác phẩm:

ê    Vó ngựa ô đêm đức hoà

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Vó ngựa ô đêm Đức Hoà

 

                             Ngựa ô anh thắng kiệu vàng

                        anh tra khớp bạc đưa nàng về dinh

 

Đức Hoà đêm vỡ bung ra

Đâu mảnh trăng già thắc thỏm

Đâu chiếc ghi - ta phím lõm

Miên man tấu khúc đường dài

Đâu đây móng gõ gió bay

Lốc cốc nhịp dồn bụi cuốn

Ngựa ô dầu anh khớp muộn

Dinh xưa em có muốn về

Rượu tình ai chuốc say mê

Đắm đuối hồn câu lý cũ

Đâu chỉ đẫm mình quá khứ

Anh cùng thực tại ngửa nghiêng

Nửa đời hơn mới gặp em

Chợt hiểu đâu là hạnh phúc

Trăng khuyết nửa vầng hư thực

Đường xa gió cuốn bụi bay

Ngựa ô anh khớp đêm nay

U ẩn tình riêng chất chứa…

Hoà Khánh lập loè vó ngựa

Chập chờn ảo giác nửa khuya

Dinh xưa anh rước em về…

                                 Hoà Khánh Đông 2-1990

Nơi xuất bản: NXB Lao Động - 2001