Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Trần Lệ Thu

NHÀ THƠ TRẦN LỆ THU

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Trần Lệ Thu

Sinh năm: 1940

Nơi sinh: Tuy Phước - Bình Định

Bút danh: Trần Lệ Nhung, Trần Thị Lưu Phương

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê      Xứ sở loài chim yến (1980)

ê      Niềm vui của biển (1982)

ê      Hương gửi lại (1990)

ê      Nguyện cầu (1991)

ê      Chân dung tình yêu (1996)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Chân dung tình yêu