Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Trần Kim Bảng

NHÀ THƠ TRẦN KIM BẢNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:    Trần Kim Bảng

Sinh năm:   1945

Nơi sinh:    Hà Nam    (quê): Tp Hồ Chí Minh

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê    Sông chiều, sông đời

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Viếng mộ cụ Đồ Chiểu

 

Con quỳ xuống dâng hương bàn thờ cụ

Thuyền chở đạo bồng bềnh ghé nước rước con đi

Lòng tôn kính rưng rưng theo khói hương trăn trở

Sông nước thời nay tiếng sóng vẫn thầm thì.

 

Mù mà sáng, sáng mà mù ôi thế sự

Ai Vân Tiên? Ai Bùi Kiệm, Trịnh Hâm ?

Thuyền ai đó trở đầy bổng lộc

Cây bút tà dần trong quyền, chức, tiền nong.

 

Con quỳ xuống dâng lên bàn thờ cụ

Nén hương trầm thương nhớ không nguôi

Nén hương trầm như lòng con tạ tội

Con thuyền thơ bì bõm dưới sông đời.

Bến Tre 8-1990

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001