Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Trần Huy Liệu

NHÀ THƠ TRẦN HUY LIỆU

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Trần Huy Liệu  

Sinh năm: 1901

Mất năm: 1969

Nơi sinh: Vụ Bản - Nam Định  

Bút danh: Hải Khánh, Đẩu Nam, Nam Kiều, Côi Vị, Kiếm Bút  

Thể loại: ký, thơ  

Các tác phẩm:

ê      Một bầu tâm sự

ê      Ngục trung ký sự

ê      Côn Lôn ký sự (1935).

ê      Suối reo (1941)

ê      Dòng sông Công (1942)

ê      Tập thơ Trần Huy Liệu (1977)

Giải thưởng văn chương:

ê      Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000

Giới thiệu một tác phẩm:

Suối reo