Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Trần Hùng

NHÀ THƠ TRẦN HÙNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Trần Hùng 

Sinh năm: 1955

Nơi sinh: Phú Xuyên, Hà Tây  

Bút danh: Trần Hùng 

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê    Gọi bạn (1991)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Gọi bạn