Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Tô Ngọc Thạch

NHÀ THƠ TÔ NGỌC THẠCH

 

Tiểu sử:

Tên thật:   Tô Ngọc Thạch

Sinh năm: 1951

Nơi sinh:   Hải Phòng

Bút danh:  Tô Ngọc Thạch

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê   Gọi đò

ê   Giọt nhớ    >> Chi tiết

ê   Khoảng trời

ê   Bước nắng

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

Khoảng trời

 

Khoảng trời anh nắng

Nồng cháy tình em

Đãi đằng năm tháng

Chập chờn đêm đêm

 

Khoảng trời em mưa

Làm anh ướt áo

Từ dạo xa xưa

Đến giờ chưa ráo

 

Cơn lạnh thấm dần

Vào hơi thở ấm

Hồn thương trắng ngần

Cũng thành lấm tấm

 

Đêm hằn nếp gấp

Ngày dài rỗng roang

Để lòng se sắt

Nỗi buồn loang loang

 

Thì đem mưa nắng

Gieo vào đầy vơi

Thì đem trống vắng

Làm xanh khoảng trời.

 

 

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001