Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Tố Hữu

NHÀ THƠ TỐ HỮU

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Kim Thành

Sinh năm: 1920

Mất năm: 2002                                                   

Nơi sinh: Quảng Điền - Thừa Thiên- Huế

Bút danh: Tố Hữu

Thể loại: thơ, nghiên cứu lý luận phê bình, văn học dịch

Các tác phẩm:

ê     Từ ấy (1946)   >> Chi tiết

ê     Bác Hồ   >> Chi tiết

ê     Việt Bắc (1954)   >> Chi tiết

ê     Gió lộng (1961)   >> Chi tiết

ê     Ra trận (1972)   >> Chi tiết

ê     Máu và hoa (1977)   >> Chi tiết

ê     Một tiếng đờn (1992)   >> Chi tiết

ê     Sống là cho   >> Chi tiết

ê     Đợi anh về (1998)

ê     Theo chân Bác   >> Chi tiết

ê     Xây dựng một nền văn nghệ lớn xứng đáng với nhân dân ta, thời đại ta (1973)

ê     Cuộc sống cách mạng và văn học nghệ thuật (1981)

Giải thưởng văn chương:

ê      Giải thưởng văn học Asian 1996

ê      Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt I (1996)

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Từ ấy

 

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim...
Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải với trăm nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời.
Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm, cù bất cù