Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Thục Mỹ

NHÀ THƠ THỤC MỸ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:    Thục Mỹ

Sinh năm:  1953

Nơi sinh:   Quảng Ngãi

Quê quán: Đồng Nai

Thể loại:     Thơ

Các tác phẩm:          

ê    Hương thu

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Hương thu

 

Một chút hương thầm trong mắt em

Là như sóng nắng gợn hồ im

Là bông súng ngậm sương vài giọt

Là tóc mây chiều trôi rất êm

 

Một chút hương thầm đậu nét mi

Mà như em chợt nói… câu gì…

Để chiều bên cửa thơm len lén

Cánh lá thầm hôn nón xuân thì

 

Một chút hương thầm -  một chút thôi

Là em như đã nói ra rồi

Gió heo, nửa vạt mơn chiều nắng

Nửa vạt thì thầm gọi… tên tôi.

                                                    23-8-1999

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001