Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Thợ Rèn

NHÀ THƠ THỢ RÈN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Phạm Văn Huyến

Sinh năm: 1923

Nơi sinh: Vũ Thư - Thái Bình.

Bút danh: Thợ Rèn, Phạm Lê Văn, Dương Cung

Thể loại: thơ, truyện ngắn

Các tác phẩm:

ê     Chuyện lớn... chuyện nhỏ    >> Chi tiết

ê     Giếng xưa chung bóng

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Giếng xưa chung bóng