Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Thi Sảnh

NHÀ THƠ THI SẢNH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Thanh Sỹ

Sinh năm: 1941

Nơi sinh: Quảng Trị

Bút danh: Thi Sảnh

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê   Liên tưởng

ê   Đợi và tìm

ê   Cõi thiêng    >> Chi tiết

ê   Ngọn nguồn câu hát

ê   Hình bóng xưa

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Cuộc nói chuyện cuối cùng giữa Trần Nhân Tông

 

với các cung nữ dưới chân núi Yên Tử

 

-          Để ta rũ bỏ bụi trần

Thôi thôi cung nữ dừng chân nơi này

Lui về thôn dã cấy cầy

Lấy chồng. Bù lại những ngày ở cung

Trẫm đã quyết khó thay lòng

Thương thay là phận má hồng nổi trôi.

 

-          Thượng hoàng ơi! Thượng hoàng ơi!

Chúng con xin quyết theo người lên non

Dù cho sông cạn đá mòn

Ơn người như núi Thái Sơn vững bền

Chúng con không thể nào yên

Để người lẻ bóng đêm đêm gió lùa

Ai người nấu bát canh chua

Nấu cơm nồi đất sớm trưa hầu Người?

 

Thượng hoàng ơi! Thượng hoàng ơi

Xin người nghĩ lại cuộc đời dài lâu

Xin người trở lại mau mau

Kinh thành ngơ ngác biết đâu mà tìm

-          Lên non đâu phải giấu mình

Cũng không bỏ lại triều đình mặc ai

Ta từng nếm mật nằm gai

Ngựa hồng rong ruổi giáo dài xông pha

Rạng danh Đại Việt sơn hà

Lên non tìm Phật nào ta ngại gì

Ước sao trần thế từ bi

Chúng sinh hỉ sả đời thì bình yên

Trẫm vào núi để toạ thiền

Cho triều thần mãi vững bền muôn sau

Nếu mà còn biết thương nhau

Xin đừng khóc nữa làm đau lòng này!

 

-          Thượng hoàng ơi! Thượng hoàng ơi

Dẫu đêm sương gió dẫu ngày nắng nôi

Chúng con quyết chí theo người

Hoặc lên núi hoặc gửi đời lại đây

Hồn nhập ngọn cỏ lá cây

Nâng chân người bước tháng ngày đơn côi

Cũng là bổn phận làm tôi

Cũng là trả nghĩa mà người ban cho

-          Nói sao để hiểu bây giờ

Cà sa đã mặc nam mô đã cầu

Bụi trần phải dứt. Dù đau

Trẫm lên núi. Các nàng mau lui về.

Đây là con suối Hồ Khê

Lấy làm ranh giới chia li đôi đường!

 

Dứt lời Người vội quay lưng

Bước lên đỉnh núi giữa rừng vút cao

Oà lên cung nữ thét gào

Gieo mình xuống suối. Sóng trào tận mây

 

Dừng chân bên suối chiều nay

Lắng nghe chuyện cũ. Thương thay kiếp người

 

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005