Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Thi Hoàng

NHÀ THƠ THI HOÀNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Hoàng Văn Bộ

Sinh năm: 1943

Nơi sinh: Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Bút danh: Thi Hoàng 

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê     Cửa sông (1979)

ê     Ba phần tư trái đất (1980)

ê     Nhịp sóng (1982)    >> Chi tiết

ê     Gọi nhau qua vách núi (1995)   >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Nguồn

 

Lúc giải phóng Điện Biên mình còn bé tí hin

Nay lên đây đã thấy nặng hai vai tuổi tác

Mấy mươi năm cũng có lúc rảnh rang, có lúc có tiền

Nhưng đâu biết lòng mình còn hiểm trở

Hơn núi non ghềnh thác

 

Gìơ mới Lai Châu, mới Điện Biên, mới đồi A1…

Sự vô tâm như cánh bướm ma che mất tầm nhìn

Những tấm bia vô danh trên đồi Him Lam

Chữ không viết trên bia thì viết vào nhận thức

 

Những giọt máu ngày đêm ngân vang trong lòng đất

Giội lên bao lùm cây đang nghĩ ngợi lim dim

Tiếng vang mở mang khiến cây chợt bừng ra quả quyết

Nở những trái ngọt sáng trưng soi cho rễ đi tìm

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005