Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Thanh Thảo

NHÀ THƠ THANH THẢO

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Hồ Thành Công

Sinh năm: 1946

Nơi sinh: Mộ Đức - Quảng Ngãi.

Bút danh: Thanh Thảo

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê      Những người đi tới biển (1977)   >> Chi tiết

ê      Dấu chân qua trảng cỏ (1980)

ê      Khối vuông Rubic (1985)

ê      Từ một đến một trăm (1988)

ê      Những ngọn sóng mặt trời (1994).

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Dấu chân qua trảng cỏ

 

Buổi chiều qua trảng cỏ voi

Ngước nhìn mút mắt khoảng trời long lanh

Gió nghiêng ngả giữa màu xanh

Tiếng bầy chim két bỗng thành mênh mang

 

Lối mòn như sợi chỉ giăng

Còn in đậm đặc vô vàn dấu chân

Dấu chân ai đọc nên vần

Nên nào ai biết đi gần đi xa.

Cuộc đời trải mút mắt ta

Lối mòn nhỏ cũng dẫn ra chiến trường

 

Những người sốt rét đang cơn

Dấu chân bấm xuống đường trơn, có nhoè?...

 

Chiếc bòng con đựng những gì

Mà đi cuối đất mà đi cùng trời

Mang bao khát vọng con người

Dấu chân nho nhỏ không lời không tên

 

Thời gian như cỏ vượt lên

Lối mòn như sợi chỉ bền kéo qua

Ai đi gần ai đi xa

Những gì gợi lại chỉ là dấu chân.

 

Vùi trong trảng cỏ thời gian

Vẫn âm thầm trải mút tầm mắt ta

Vẫn đằm hơi ấm thiết tha

Cho người sau biết đường ra chiến trường…

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2005