Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Thái Vĩnh Linh

NHÀ THƠ THÁI VĨNH LINH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:       Thái Vĩnh Linh

Sinh năm:     1946

Nơi sinh:       Hà Tĩnh

Thể loại:      Thơ

Các tác phẩm:

ê    Ánh sáng từ những ngôi sao xa

ê    Hai mặt trời

ê    Mưa sao ngân hà

ê    Lửa cháy khoảng em nhìn

ê    Cánh cò trắng

ê    Phố trong bản

ê    Thơ tứ tuyệt

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Trò chuyện cùng nghê đá

 

Ai tạc nghê vào trên phiến đá

Để mình nghê đứng đó suốt ngàn năm

Người áo gấm ra đi vào sử cổ

Chỉ mình nghê phủ phục trước uy thần

 

Chỉ mình nghê trên đá đứng trơ thân

Canh giữ mãi cái thời vàng son ấy

Cơn mưa nắng bào lên khắp mình mẩy

Nghê náu mình trong màu áo rêu phong

 

Hàng ngàn năm chầu chực trước thềm rồng

Nghê hẳn trách người thợ nào tạc đá

Bao triều đaị vua quan trôi vèo đâu hết cả

Chỉ còn nghê trên đá. Chỉ còn nghê…

Nơi xuất bản: NXB Lao Động - 2001