Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Thái Can

NHÀ THƠ THÁI CAN

 

Tiểu sử:

Tên thật: Thái Can

Sinh năm: 1910

Mất năm: 1998

Bút danh: Thái Can

Nơi sinh: Đức Thọ - Hà Tĩnh

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê    Những nét đan thanh (1934)

ê    Cảnh đoạn trường

ê    Cảnh đó người đâu

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Chiều thu

 

Hoa hồng rũ cánh bay đầy đất;

Trĩu nặng sương thu mấy khóm lan.

Mỹ nhân lững thững xem hoa rụng

Ta ngỡ Hằng Nga náu Quảng Hàn.

 

Mỹ nhân lững thững thăm hoa rụng.

Trâm ngọc quên cài tóc bỏ lơi.

Sương toả bên mình như khói nhẹ;

Xiêm y tha thướt mái hiên ngoài.

 

Ta đứng bên hiên kiếm ý thơ;

Mỹ nhân vô ý bước đi qua.

Cánh hồng quyến luyến trên chân ngọc

Như muốn cùng ai sống phút thừa.

 

Chẳng được như hoa vướng gót nàng,

Cõi lòng man mác giá như sương!

Ta về nhặt lấy hoa thu rụng

Đặng giữ bên lòng nỗi nhớ thương.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 1998