Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Thạch Quỳ

NHÀ THƠ THẠCH QUỲ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Vương Đình Huấn

Sinh năm: 1941

Nơi sinh: Đô Lương- Nghệ An

Bút danh: Thạch Quỳ

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê      Sao và đất (1967)

ê      Tảng đá nhành cây (1973)

ê      Điệu hát nguồn sống và đất (1978)

ê      Cuối cùng vẫn một mình em (1996)

ê      Nguồn gốc cơn mưa (1978)

ê      Con chim tà vặt (1986)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Đêm sông Hương

 

Bây chừ gõ chén sông Hương

Lanh canh phách nhịp bốn phương cung đình

Một suông trăng ở Hoàng Thành

Một trăng suông nhạt chòng chành dưới sông

Xáng xề cái nhịp thi cong

Cái chân ai bước giữa vòng nam ai

Rượu nâng sóng nhạc ngang mày

Em lững thững giữa đêm bày chiếu hoa

Xáng xề sông đổ về xa

Xáng xề phách nhịp đổ qua hồn mình

Ai ngâm khúc nhạc cung đình

Để ai thương cả Hoàng thành cỏ rêu…

Nơi xuất bản: NXB Nghệ An, 1996.