Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Tăng Hữu Thơ

NHÀ THƠ TĂNG HỮU THƠ

 

Tiểu sử:

Tên thật:  Tăng Hữu Thơ

Sinh năm:1940

Nơi sinh:  Trà Vinh                       

Bút danh: Tăng Hữu Thơ

Thể loại:   Thơ

Các tác phẩm:

ê   Màu tím hoa bần

ê   Lý ngựa ô trong đêm cúng biển

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

Lý ngựa ô trong đêm cúng biển

  

Gái làng chài hát "Lý ngựa ô"

Đêm cúng biển trùng trùng lễ hội

Sóng giục giã như người phi ngựa tới

Rung đất quê bổi hổi trăm miền.

 

Đêm ngư trường nghe điệu lý thân quen

Gọi thức dậy bầy ngựa thần dũng liệt

Ôi tuấn mã oai linh tràn nhiệt huyết

Con sông nào ào ạt vỗ lòng ta

 

Từng cặp thuyền nằm ghếch bãi xa xa

Trăng chuếnh choáng phả men vào động cát

"Lý ngựa ô" say vùi trong đáy mắt

Đêm thuỷ thần lồng lộng gió trùng khơi

 

"Lý ngựa ô" anh yêu "Lý ngựa ô"

Duyên cô Tấm làng chài đêm trẩy hội

Ôi tha thiết lời ca dâng bão nổi

Con sóng vỗ bờ dào dạt giữa tình anh…!

 

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001