Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Tản Đà

NHÀ THƠ TẢN ĐÀ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Khắc Hiếu

Sinh năm: 1889

Mất năm: 1939

Bút danh: Tản Đà

Nơi sinh: Bất Bạt - Sơn Tây (nay là Ba Vì, Hà Tây)

Thể loại: thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, văn học dịch

Các tác phẩm:

ê     Khối tình con (ba tập 1917, 1918, 1932)

ê     Tống biệt (Thiên Thai tống biệt)

ê     Còn chơi (1922 – 1924)

ê     Thơ Tản Đà   >> Chi tiết 

ê     Thơ chơi, thơ ngông   >> Chi tiết

ê     Nhàn tưởng

ê     Thơ về mình   >> Chi tiết

ê     Giấc mộng con

ê     Giấc mộng lớn

ê     Thề non nước (1922)

ê     Tản Đà văn tập

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Thề non nước

 

Trông mờ mây phủ núi xa

hay hồn viễn vọng sông Đà, Tản Viên.

 

Những con đường dốc, đường nghiêng

mở bằng tiếng hát hồn nhiên một thời

những chàng phơi phới hai mươi

nước non xuôi ngược có vơi hẹn thề?

Những nàng bỡ ngỡ xa quê

nước trôi đi mãi nhớ về non chăng?

Hỏi nơi thác bạc điện giăng

có khô dòng lệ tháng năm mỏi mòn?

 

Nước còn trăn trở nguồn cơn

đời còn nông nổi bãi cồn cạn vơi

câu thơ khắc khoải nổi trôi

đầu nguồn nức nở, lạnh nơi cuối dòng...

(1890-1939)