Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Tạ Quốc Bửu

NHÀ THƠ TẠ QUỐC BỬU

 

Tiểu sử:

Tên thật: Tạ Quốc Bửu

Sinh năm: 1879

Mất năm: 1945

Bút danh: Tạ Quốc Bửu, hiệu Tinh Anh

Nơi sinh: Giá Rai - Bạc Liêu

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê     Tự thuật

ê     Chinh phụ tiễn phu

ê     Đối cảnh vô nhân

ê     Tinh Anh thi tập

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm

Tự thuật