Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Sóng Hồng

NHÀ THƠ SÓNG HỒNG

 

Tiểu sử:

Tên thật: Đặng Xuân Khu                                               

Sinh năm: 1907

Mất năm: 1988

Nơi sinh: Xuân Trường - Nam Định

Bút danh: Sóng Hồng (Trường Chinh)

Thể loại: Thơ, văn chính luận

Các tác phẩm:

ê     Thơ Sóng Hồng (tập I) (1966)

ê     Thơ Sóng Hồng (tập II) (1974)

ê     Chủ nghĩa Mác và mấy vấn đề văn hoá Việt Nam

ê     Tin chiến thắng

ê     Đi họp

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Đi họp

 

Vút ngựa vụt qua đèo,

Rì rầm tiếng suối reo.

Xuống đèo trời mới tối,

Vằng vặc mảnh trăng treo.

 

Ngựa mỏi đi bước một,

Người suy nghĩ vấn vương.

Nhiều khi ý kiến lớn

Vụt đến lúc đi đường.

 

Đêm lạnh, càng sương đượm

Long lanh bóng nguyệt vờn.

Nhà ai bếp vẫn đỏ,

Thấp thoáng ở sườn non?

 

Đường xa, cơn gió rít,

Xao xác chim cầm canh,

Hội nghị mai họp sớm

Băm băm ngựa bước nhanh.

                                Việt Bắc - Đông 1953

 

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục - 2005