Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Sầm Nga Di

NHÀ THƠ SẦM NGA DI

 

Tiểu sử:

Tên thật:     Sầm Nga Di

Sinh năm:   1946

Nơi sinh:    Nghệ An    

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê   Bụng ta đỏ lửa

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Bụng ta đỏ lửa

 

Chủ nhà ơi

Vò rượu đen để ba năm chín tháng

Khách xa đến chưa mời

Bà con gần chưa uống

Hãy đưa ra ta uống

Mừng ngày ta đuổi được con hổ ác đi xa

 

Lũ con gái ngực như quả núi

Lũ con trai tuổi dài như chiêng gõ

Ra khe vác nước

Nhớ chọn nước giữa dòng

Nước ngọt lọt miệng cá

Nước chảy ra chân đá

Nước của ông đẻ bản

Nước của bà đẻ mường

Xe rượu uốn sừng trâu

Xe rượu cong cầu vồng

Đâu, cắm vào

Không phân người bản dưới

Không phân người mường trên

Ngón tay út cầm nỏ

Ngón tay trỏ cầm cày

 

Cổ tay tròn sáo thổi

Cần xe rượu ta uống chung

Uống một lần không chán

Uống hai lần chưa thôi

Uống rồi ta khạc ra

Những ngày xách can leo núi như máy

Những ngày nhổ nhà chạy

Gặp mưa rừng ngồi khóc

Ta khạc ra

Cả củ khoai mài, đọt cây môn

Cả cái bụng thằng nhà giàu

Lo giết hại kẻ khó

Nước rượu lọt xuống sàn thành dòng

Cả năm biển, mười sông

Kéo nhau về kết bạn

Nước rượu lọt xuống chiếu

Chim chín bản mười mường

Bay về ngồi chải cánh cho nhau

Xa thằng phìa, thằng tạo

Ta không nhớ nữa

Bụng ta đỏ lửa rồi

 

Ai ngồi xa dịch lại

Ta cùng vui múa xoè.

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001