Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Quỳnh Dao

NHÀ THƠ QUỲNH DAO

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Đinh Nho Diệm

Sinh năm: 1918

Mất năm: 1947

Bút danh: Quỳnh Dao

Nơi sinh: Hương Sơn – Hà Tĩnh

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê     Tiếng chuông chiều (1937)

ê      Tơ trăng (1939)

ê      Dưới cầu Giang Tô (1940)

ê      Văn phẩm Quỳnh Dao (1999)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Tiếng chuông chiều

 

Nơi xuất bản: Nhà in Thuỵ Ký- Hà Nội, 1937