Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Quang Huy

NHÀ THƠ QUANG HUY

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Quang Huy

Sinh năm: 1936

Nơi sinh: Cẩm Giàng- Hải Dương

Bút danh: Quang Huy

Thể loại: thơ, truyện ngắn

Các tác phẩm:

ê     Sao và đất

ê     Nơi giáp mặt

ê     Gió từ đâu

ê     Đêm mùa hạ

ê     Kể chuyện chim

ê     Dòng suối thức

ê     Hoa Xuân Tứ

ê     Chuyện xóm Lèn

ê     Ngôi nhà trống

ê     Bến sông

ê     Thuyền trường thuyền số 6.

ê     Thơ trong ký ức (2002)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Hư vô

 

Cái gì cũng có một thời

Bao nhiêu máu chảy trong lời vua ban

 

Cái gì rồi cũng tiêu tan

Bao nhiêu xương trắng nằm oan dưới mồ

 

Cái gì rồi cũng hư vô

Bao nhiêu tượng gỗ lên chùa ngồi chơi

 

Cái gì rồi cũng rụng rơi

Qủa trên Vườn Cấm, hoa nơi Địa Đàng

 

Chỉ còn mãi với thời gian

Tình yêu tự thuở hồng hoang dại khờ

 

Gắng ngồi viết cạn bài thơ

Bài thơ rồi có hư vô như mình?

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005