Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Quang Dũng

NHÀ THƠ QUANG DŨNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Bùi Đình Dậu (tức Diệm)

Sinh năm: 1921

Mất năm: 1988

Bút danh: Quang Dũng

Nơi sinh: Đan Phượng - Hà Tây 

Thể loại: thơ, truyện ngắn, ký

Các tác phẩm:

ê       Rừng biển quê hương 

ê       Mùa hoa gạo (1950)

ê       Đường lên Thuận Châu (1964)

ê       Rừng về xuôi

ê       Nhà đồi (1970)

ê       Gương mặt hồ Tây

ê       Tuyển tập những bài thơ hay     >> Chi tiết

ê       Mây đầu ô (1986)

ê       Bài thơ sông Hồng (1956)

ê       Thơ văn Quang Dũng (1988)    >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 Tây tiến

Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi !
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm khơi
Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây, súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi
Anh bạn dãi dầu không bước nữa
Gục lên súng mũ bỏ quên đời!
Chiều chiều oai linh thác gầm thét
Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người
Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi.

Doanh trại bừng lên hội đuốc, hoa
Kìa em xiêm áo tự bao giờ
Khèn lên man điệu nàng e ấp
Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ

Người đi Châu Mộc chiều sương ấy
Có thấy hồn lau nẻo bến bờ
Có nhớ dáng người trên độc mộc
Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa

Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá giữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành

Tây Tiến người đi không hẹn ước
Đường lên thăm thẳm một chia phôi
Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy
Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi.

               Phù Lưu Chanh, 1948

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 1999