Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Quan Huy Ích

NHÀ THƠ QUAN HUY ÍCH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:      Quan Huy Ích

Sinh năm:    1942

Nơi sinh:     Hà Nội

Thể loại:      Thơ

Các tác phẩm:

ê   Hoa trái mùa    >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Cổ Loa

 

Đầu năm thăm đất Cổ Loa

Mây giăng cánh ngỗng… đường xa hoá gần

Chưa quen lòng đã mến thân

Thành xưa cỏ lấp, bước chân bơ thờ

Đời đang thực, tưởng như mơ

Thần Kim Quy đến bao giờ hiện ra

Hồi chuông thoát tục ngân nga

Đâu hồn Thục đế thiết tha tiếng sầu

Ghé vào am, nhớ Mỵ Châu

Thương pho tượng đá không đầu hàm oan

Để thành truyền thuyết dân gian

Cơ đồ vàng nát, đá tan vì tình

Giếng đây Trọng Thuỷ quyên sinh

Trai nào ngọc đã tượng hình từ xưa

Cửa thiền hương khói gió đưa

Chuyện ngàn năm cũ bây giờ còn đây

Bâng khuâng như tỉnh như say

Thả hồn theo khói trầm bay chập chờn.

Nơi xuất bản: NXB Lao Động - 2001