Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Phan Văn Tử

NHÀ THƠ PHAN VĂN TỬ

 

Tiểu sử:

Tên thật:   Phan Văn Từ

Sinh năm: 1940

Nơi sinh:   Nghệ An                       

Bút danh:  Phan Văn Từ

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê   Miền nhớ miền thương

ê   Nhịp cầu nối những bờ vui

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

Nhịp cầu nối những bờ vui

 

Chiếc cầu là nơi hò hẹn của đôi ta

Đêm trăng sáng trên cầu anh thổi sáo

Đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo

Nhịp cầu nối những bờ vui.

 

Anh vào bộ đội

Làm nhiều cầu treo qua suối

Anh bắc cầu phao qua khúc sông sâu

Anh nối nhớ thương bằng những nhịp cầu.

 

Những chiếc cầu ngày đêm bom giội

Vẫn nguyên vẹn đứng trên lửa khói.

Những chiếc cầu vẫn nối hai quê:

Đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo

Anh lại về sau ngàn ngày chiến đấu

Ngồi trên cầu thổi sáo đón em.

                                                Yên Bái, 28-9-1971

 

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001