Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Phan Văn Dật

NHÀ THƠ PHAN VĂN DẬT

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:   Phan Văn Dật

Sinh năm: 1909

Năm mất:  1987

Nơi sinh:   Hương Trà - Thừa Thiên (Huế)

Bút danh:  Phan Văn Dật

Thể loại:    Thơ, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

ê     Bâng khuâng (tập thơ)

ê     Tiễn đưa

ê     Bi Xuân Nương

ê     Nàng con gái họ Dương

ê     Cho địa chỉ

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Tiễn đưa

(Lời một người đàn bà xưa đưa chồng đi lính)

 

Ngày mai chàng lên đường,

Thân gió bụi tuyết sương,

Tối nay còn với thiếp

Xin cạn chén quỳnh tương.

Chàng mặc áo nhung này,

Thiếp vì chàng mới may,

Thiếp dù xa chân ngựa,

Tơ lòng theo chàng bay.

Đừng nghĩ đến ngày mai!

Hôm nay biết hôm nay,

Thiếp đây mà chàng đó,

Chừng ấy là đủ rồi.

Ngày mai chàng ruổi xa,

Mặc kẻ nước mắt sa,

Yên ngựa rong đường thẳng.

Thức dậy lúc canh gà.

Ngày mai khi chàng về,

Thiếp dù chống gậy lê,

Xin vì chàng dâng rượu,

Tình xưa, cạn chén thề.

Rồi bên chàng có thiếp,

Giấc hoà cùng thiêm thiếp.

Yêu nhau đến trăm năm

Phong trần cho bõ kiếp.

                                               19.10.1927

Nơi xuất bản: NXB Văn học - 2006