Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Phan Tường Niệm

NHÀ THƠ PHAN TƯỜNG NIỆM

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Võ Tấn Tước

Sinh năm: 1946

Nơi sinh: Bình Đại - Bến Tre.

Bút danh: Từ Kế Tường

Thể loại: thơ, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

ê      Huyền xưa

ê      Đường phượng bay

ê      Mùa áo vàng

ê      Con đường sỏi buồn

ê      Còn những bóng mưa tan

ê      Mối tình sương khói

ê      Tuyệt vời khi giã từ nhau

ê      Một chút hương thời gian

ê      Tới một tuổi nào

ê      Tình yêu có màu gì

ê      Tìm nhau trong trong hương khói

ê      Bông hồng cho tình đầu

ê      Bờ vai nghiêng nắng

ê      Trên xác lá mùa hè

ê      Thơ hồng

ê      Khi bỏ trưởng mà đi

ê      Tái hiện một giấc mơ

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Tái hiện một giấc mơ