Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Phan Thanh Phước

NHÀ THƠ PHAN THANH PHƯỚC

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:   Phan Thanh Phước

Sinh năm: 1916

Nơi sinh:   Huế

Bút danh:  Phan Thanh Phước

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê      Vương hương (tập thơ)

ê      Đêm Tần

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Đêm Tần

                   Tặng Vương Xương Linh
           

Canh trăng sương dẫn phiền về,           

Buồn thao thức đọng bốn bề nghiêm lâu;           

Sân mê ngậm bóng cây sầu:    

Liễu nghiêng tóc rũ trước lầu gió se.     

Địch rầu giọng kéo lê thê          

- Thơ ai khuya lạnh ngã đề tương tư?   

- Nến hao lệ ứa từ từ,  

Ngẩn ngơ tựa gối nàng như mất hồn.    

Nơi xuất bản: NXB Văn học - 2006