Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Phan Quốc Bình

 

NHÀ THƠ PHAN QUỐC BÌNH

Tiểu sử:

Tên Thật: Phan Quốc Bình

Sinh năm: 1948

Nơi Sinh: Hà Tĩnh

Bút danh khác: Hà Bình Hưng

Thể loại:  Thơ

Các tác phẩm:

Tặng phẩm trong vườn (thơ, 1989)

Giao cảm (thơ, 1990)

Với muôn loài  (thơ, 1995)

Đợt sóng tìm tôi ( thơ, 2003)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Giao cảm

 

Có tiếng người kêu cứu, trong đêm - một phần cơ thể tôi báo động

Tiếng ai khóc dưới lùm cây, bị trấn lột. bị dối lừa ? –

một phần đời  tôi cũng bị dối lừa, bị trấn lột

Cơn bão vật vã rừng cây, nhà cửa đổ, những con thuyền

Những ngôi sao vừa tắt trong đời, tôi khổ đau gửi lại bầu trời tiếp tục toả sáng

Mùa màng về trên cánh đồng, trên cơ thể tôi phân phát khúc ca, tôi vui sướng nói điều cần nói

Ngọn đồi kia ai san bằng - một phần cơ thể tôi bị tổn thương.

                                              (Trích tập Đợt sóng tìm tôi; Nguồn: Nxb Hội Nhà văn)