Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Phan Khôi

NHÀ THƠ PHAN KHÔI

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Phan Khôi

Sinh năm: 1887

Mất năm: 1959

Nơi sinh: Điện Bàn - Quảng Nam

Bút danh: Phan Khôi, hiệu Chương Dân, biệt hiệu: Tú Sơn

Thể loại: tiểu thuyết, văn học dịch, nghiên cứu lý luận phê bình  

Các tác phẩm:

ê     Trở vỏ lửa ra

ê     Chương Dân thư thoại

ê     Việt Ngữ nghiên cứu

ê     Tình già (1932)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Tình già

 

Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa

dưới ngọn đèn mờ trong gian nhà nhỏ

Hai cái đầu xanh kề nhau than thở:

Ôi đời ta, tình thương nhau thì vẫn nặng

Mà lấy nhau hẳn là không đặng

để đến nỗi tình trước, phụ sau

Chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau

Hay! Mới bạc làm sao chớ

Buông nhau làm sao cho lỡ!

Thương được chừng nào hay chừng nấy

chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy

Ta là nhân ngãi đâu phải vợ chồng

Mà tính việc thuỷ chung?

Hai mươi bốn năm sau. Tình cờ đất khách gặp nhau.

Đôi cái đầu đều bạc

nếu chẳng quen lung đố nhìn ra được

ôn chuyện cũ mà thôi

Liếc đưa nhau đi rồi

Con mắt còn có đuôi

 

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005