Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Phan Châu Trinh

NHÀ THƠ PHAN CHÂU TRINH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Phan Châu Trinh                     

Sinh năm: 1872

Mất năm: 1926                                   

Nơi sinh: Tiên Phước- Quảng Nam

Bút danh: Tây Hồ, Hi Mã

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê     Thư gửi toàn quyền Đông Dương

ê     Tỉnh quốc hồn ca (I, II)

ê     Giai nhân kỳ ngộ

ê     Tây Hồ thi tập

ê     Xă ngtê thi tập

ê     Thư thất điều

ê     Đạo đức và luân lý Đông Tây

ê     Quân trị và dân trị

ê     Côn Lôn tức cảnh

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Côn Lôn tức cảnh

 

                            Bản dịch của

                                    Huỳnh Thúc Kháng

 

Biển dâu dời đổi mấy thu đông,

Cụm núi Côn Lôn đứng vững trông,

Bốn mặt giày vò oai sóng gió,

Một mình che chở tội con sông.

Cỏ hoa đất nảy cây trăm thước,

Tồng cá trời riêng biển một vùng.

Nước biếc non xanh thương chẳng nhẽ,

Gian nan xin hộ khách anh hùng.

 

Nơi xuất bản: Thi tù tùng thoại, Huỳnh Thúc Kháng, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951