Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Phan Bội Châu

NHÀ THƠ PHAN BỘI CHÂU

 

Tiểu sử:

Tên thật: Phan Văn San (sau đổi thành Phan Bội Châu)

Sinh năm: 1867

Mất năm: 1940

Bút danh: Hải Thu, Sào Nam, Thị Hán, Độc TỈnh Tử…

Nơi sinh: Nam Đàn - Nghệ An

Thể loại: Thơ, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

ê    Việt Nam vong quốc sử (1905)

ê    Hải ngoại huyết thư (1906)

ê    Ngục trung thư

ê    Trùng Quang tâm sử (1913 - 1917)

ê    Sào Nam thi tập

ê    Phan Bội Châu niên biểu (1937- 1940)

ê    Xuất dương lưu biệt (1965)

ê    Bình Tây thu Bắc (1883)

ê    Song Tuất lục (1886)

ê    Bái thạch vi huynh (1897)

ê    Sùng bái giai nhân (1907)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Xuất dương lưu biệt

                                                         Bản dịch của

                                                             Tôn Quang Phiệt

 

Làm trai phải lạ trên đời,

Há để càn khôn tự chuyển dời.

Trong khoảng trăm năm cần có tớ,

Sau này muôn thủa, há không ai?

Non sông đã chết sống thêm nhục,

Hiền thánh còn đâu học cũng hoài.

Muốn vượt biển Đông theo cánh gió,

Muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Văn học Hà Nội, 1965