Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Phạm Trường Thi

NHÀ THƠ PHẠM TRƯỜNG THI

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Phạm Trường Thi

Sinh năm: 1947

Nơi sinh: Nam Định

Bút danh: Phạm Trường Thi

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê      Gọi cánh buồm

ê      Cây mùa hè cây mùa đông

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Nguyễn Khuyến từ quan

 

Khật khưỡng lối vòng ông về xóm

Vết gậy như son trên đất mờ

Tròn năm mươi tuổi khi trở lại

Lưng bầu rượu Vọc một hồn thơ

 

Chẳng khăn chẳng mũ chẳng lọng cờ

Vẫn chiếc áo thâm thuở đi bảo học

Canh cánh tâm tình nói ra thành nước mắt

Vị Hạ làng nhớ Khuyến này chăng?

 

Trẻ đón già mong, nghĩa xóm tình làng

Nguyễn Khuyến quan, Nguyễn Khuyến dân

vẫn là ông khoá Thắng

ăn bát cơm đồng chiêm tép riu tra kẹo đắng

Chân mạ sáng ngời vết bước Tam nguyên

 

Về lại vườn xưa thêm nặng nỗi niềm

Thương cảm cho ai ngủ mơ nơi triều chính

Câu thơ nào xoá được thời binh biến

Câu thơ nào nuôi nổi một thần dân

 

Đứng trước gương soi râu tóc bạc nửa phần

Hình ông đấy, chẳng nhận ra mình đấy

Gom sức tàn, nhóm câu thơ bừng cháy

Yên Đổ - Tam Nguyên sống giữa muôn người

 

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005