Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Phạm Tiến Duật

NHÀ THƠ PHẠM TIẾN DUẬT

 

Tiểu sử:

Tên thật: Phạm Tiến Duật

Sinh năm: 1941

Bút danh:  Phạm Tiến Duật

Nơi sinh: Phú Thọ

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê      Vầng trăng quầng lửa (1970)

ê      Thơ một chặng đường (1971)

ê      Ở hai đầu núi (1981)

ê      Vầng trăng và những quầng lửa (1983)

ê      Nhóm lửa (1996)

ê      Những mảnh tàn lá    >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Nhớ

 

Cái vết thương xoàng mà đi viện

Hàng còn chờ đó tiếng xe reo

Nằm ngửa nhớ trăng nằm nghiêng nhớ bến

Nôn nao ngồi dậy nhớ lưng đèo.

 

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005