Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Phạm Thiên Thư

NHÀ THƠ PHẠM THIÊN THƯ

 

Tiểu sử:

Tên thật:   Phạm Thiên Thư

Sinh năm: 1940

Nơi sinh:   Hải Phòng                    

Bút danh:  Phạm Thiên Thư

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê   Núi Phượng Hoàng

ê   Thơ Phạm Thiên Thư      >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

Núi Phượng Hoàng

 

Chiều reo trên ngọn tùng xanh

Tưởng Nguyễn Trãi - mái nhà tranh vẫn còn

Viết bài thơ gọi núi non

Bài thơ ấy - vẫn chon von Phượng Hoàng

 

Ta ngồi đỉnh núi mơ màng

Tưởng đâu lá rụng - suối mang hịch truyền

Ta ngồi hỏi cỏ xanh lên

Biết đâu chốn cũ là nền nhà thơ

 

Chừng như trong khói lam mờ

Lách lau còn dựng ngọn cờ trẩy quân

Đồi đồi sim tím dưới chân

Hoa tung còn tưởng xa gần áo bay

 

Thét vào - ta hỏi rừng cây

Kể nghe chuyện cũ - đau ngày Lệ Chi

Phượng Hoàng vỗ cánh bay đi

Nghiêng nghiêng vách núi xanh rì vọng âm

 

Chiếc thuyền - neo một chữ tâm

Trách chi, thiên hạ - âm thầm nước xuôi

 

Ngồi nghe tiếng gió bồi hồi

Con chim nhỏ - lại qua đồi, lại kêu.

 

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001