Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Phạm Phất

NHÀ THƠ PHẠM PHẤT

 

Tiểu sử:

Sinh năm: 1933

Nơi sinh:   Quảng Nam - Đà Nẵng

Bút danh:  Phạm Phất

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê   Một giọt

ê   Đám tang giữa mùa lũ

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

Đám tang giữa mùa lũ

 

Tưởng nhớ Hiệp

 

 

Đơn vị vượt suối dữ

Một đứa sẩy chân rồi

Chỉ kịp ối một tiếng

Là lũ đã cuốn trôi

 

Ghép  nứa làm áo quan

Khâm niệm người tưởng tượng

Gỗ vụn thay trầm hương

Nghi ngút làn khói mượn

 

Hoa rừng tìm chẳng ra

Đành kết hoa bằng lá

Tội mày lắm Hiệp ơi!

Vòng hoa mày cũng giả

 

Toàn đơn vị cúi đầu

Quanh chiếc quan tài rỗng

Trăm nỗi đau dồn vào

Không lấp đầy khoảng trống

 

Thương bạn bày lễ đưa

Giả như người không mất

Nhưng đâu dễ tự lừa

Cái chết luôn rất thật.

 

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001