Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Phạm Ngọc Cảnh

NHÀ THƠ PHẠM NGỌC CẢNH

 

Tiểu sử:

Tên thật: Phạm Ngọc Cảnh

Sinh năm: 1934

Bút danh: Phạm Ngọc Cảnh, Vũ Ngàn Chi

Nơi sinh: Hà Tĩnh

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê    Gió vào trận bão (1967)

ê    Đêm Quảng Trị (1972)

ê    Ngọn lửa dòng sông (1976)   >> Chi tiết

ê    Một tiếng Xamakhi (1981)

ê    Nhặt lá (1995)   >> Chi tiết

ê    Lối vào phía Bắc (1982)

ê    Trăng sau rằm (1985)

ê    Đất hai vùng (1986)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Lục bát ngày mưa

 

Mưa khi anh đến Cát Đằng

Tên ga như được đan bằng tiếng mưa

Ai vừa đêm trước tiễn đưa

Ngoài bờ cỏ thấm lưa thưa hạt buồn

 

Bếp nhà ai đốt nùn rơm

Tàu lăn qua ngọn khói thơm quê nghèo

Khói lan xanh cả ruộng bèo

Con cò mở cánh rập rìu muốn bay

 

Lay phay mưa gió lay phay

Rơi chênh chếch mãi nên ngày tháng ba

Tàu dùng dằng bước vào ga

Mưa vây trắng, biết rồi ra lối nào

 

Bấy giờ em đứng nơi đâu

Nhấp nhô nón đội lên đầu mà thương

Mưa ơi mưa suốt cung đường

Lăn tăn chi mãi lên gương mặt người

 

Gía cầm được hạt mưa rơi

Để bâng khuâng với vòm trời mưa giăng

Như khi anh đến Cát Đằng

Tên ga như được đan bằng tiếng mưa

 

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005