Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Phạm Huy Thông

NHÀ THƠ PHẠM HUY THÔNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Phạm Huy Thông

Sinh năm: 1916

Mất năm: 1988                                            

Nơi sinh:  Hà Nội

Bút danh: Huy Thông   

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê      Yêu đương (1934)

ê      Anh Nga (1935)

ê      Tiếng địch sông Ô (1935);

ê      Tần Ngọc (1937)

ê      Tiếng sóng (1934)

ê      Cái Én

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Tiếng địch sông Ô (trích)

 

Sở Bá Vương ngồi yên trên mình ngựa

Giương mắt buồn say ngắm chân trời xa

 

Trong sương thu nhẹ đượm ánh dương tà

Quân Lưu Bang đang tưng bừng hạ trại

Khói tung bay trên vòm trời rộng rãi

Như muôn sao trong đám tối mơ màng

Khắp bốn phương giáo mác toả hào quang

Liên tiếp nhau chen chúc xung quanh ven trời lớn

Mấy làn trại (lưới xa xôi, mịt mùng và chắc chắn )

Đóng trùng trùng, điệp điệp trên đầu non

Cờ chư hầu đỏ rực như pha sơn

Quằn quaị cong trên nền trời lá mạ

Gió quát bên tai Vương, và rộn rã

Tiếng quân reo, tiếng ngựa hí, tiếng loa vang

Theo gió chiều vi vút vẳng đưa sang

 

   Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005