Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Phạm Hổ

NHÀ THƠ PHẠM HỔ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Phạm Hổ

Sinh năm: 1926

Nơi sinh: An Nhơn - Bình Định.

Bút danh: Hồ Huy

Thể loại: thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn

Các tác phẩm:

ê    Những ngày thân ái (1957)

ê    Ra khơi (1960)

ê    Đi xa (1970)

ê    Những ô cửa, những ngả đường (1976)

ê    Vườn xoan (1964)

ê    Tình thương (1974 )

ê    Chú bò tìm bạn (1970)

ê    Ngựa thần từ đâu đến (1986)

ê    Chuyện hoa qua chuyện quả (1974 - 1994)

ê    Cất nhà giữa hồ (1995)

ê    Nàng tiên nhỏ thành ốc (1980)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Những ngày xưa thân ái

 

Tôi bắn hắn rồi

Những ngày xưa thân ái

Không ngăn nổi tay tôi

 

Những ngày xưa thân ái

chắc hắn quên rồi

riêng tôi, tôi nhớ:

Đồng làng mênh mông biển lúa

Sương mai đáp trắng cỏ đường

Hai đứa tôi,

Sách vở cặp chung

Áo quần nhàu giấc ngủ

Song song bước nhỏ chân trần

Gói cơm mo mẹ vắt sách tùng tơn

Nón rộng hỏng quai

Trong túi hộp diêm nhốt dế

những ngày xưa êm đẹp thế

không đem chung hai đứa một ngày mai

 

Hắn bỏ làng theo giặc mấy năm nay

Tôi buồn tôi giận,

Đêm nay gặo hắn,

Tôi bắn hắn rồi

những ngày xưa thân ái

Không ngăn nổi tay tôi

 

Xác hắn nằm bờ ruộng

Không phải hắn thưở xưa

Tôi cúi nhìn mặt hắn

tiếc hắn thời ấu thơ

 

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005