Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Phạm Đức

NHÀ THƠ PHẠM ĐỨC

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Phạm Văn Đức

Sinh năm: 1945

Bút danh: Phạm Đức

Nơi sinh: Tứ Lộc - Hải Phòng

Thể loại: thơ, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

ê      Hoa trăm miền (1977)

ê      Nơi ta có mặt (1984)

ê      Có một khoảng đời (1984)

ê      Hạt bông gạo nhảy dù (1993)

ê      Đơn phương (1990)

ê      Đàn đá (1996)

ê      Tôi với Dim, những tháng ngày (1983)

Giải thưởng văn chương:

ê      Nhà thơ đã được nhận giải thưởng: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam qua truyện ngắn "Tiếng gọi bầu trời" (1968),

Giới thiệu một tác phẩm:

Ví dầu

 

Ví dầu ngọn lửa hắt hiu

Thì anh nhen nhúm, lựa chiều gió mưa

Thì anh đóm mỏng, củi khô

Thì anh gượng nhẹ đời chờ lửa lan.

 

Ví dầu ngọn lửa lụi tàn

Thì anh gom góp chút than cuối cùng

Thì anh chiu chắt đốm hồng

Tìm trang viết, nhóm bập bùng say mê.

 

Ví dầu than lụi, trời khuya

Nhạt thênh tro bụi, não nề nhân duyên

Thì anh nhặt giữa lãng quên

Những than đen của lửa thiêng năm nào.

 

Ví dầu thế nảo, thế nào

Vẫn tin còn lửa rì rào trong than.

 

Nơi xuất bản: Nhà Xuất bản Giáo dục - 2005