Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nông Viết Toại

NHÀ THƠ NÔNG VIẾT TOẠI

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nông Đình Hân

Sinh năm: 1926

Nơi sinh: Ngân Sơn, Cao bằng

Bút danh: Nông Viết Toại

Thể loại: thơ, dịch tiếng dân tộc

Các tác phẩm:

ê      Hại hóa vit Pấy (Xấu xa bỏ đi, điều lành trò chuyện, thơ, tiếng Tày, 1956)

ê      Kin ngày phuổi khát (Ăn ngay nói thẳng, (tiếng Tày, 1971)

ê      Đet chang nẩu (Nắng ban trưa, thơ, tiếng Tày, 1976)

ê      Đoạn đường ngoặt (truyện ngắn, dịch từ tiếng Tày, tập Boỏng tàng tấp éo, 1982)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm: