Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Xuân Sanh

NHÀ THƠ NGUYỄN XUÂN SANH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Xuân Sanh

Sinh năm: 1920

Nơi sinh: Đà Lạt

Bút danh: Nguyễn Xuân Sanh

Các tác phẩm:

ê     Xuân Thu nhã tập (1942, 1992)

ê     Tiếng hát quê ta (1958)

ê     Chiếc bong bóng hồng (1957)

ê     Nghe bước xuân về (1961)

ê     Quê biển (1966)

ê     Sáng thơ (1971)

ê     Đảo dưa đỏ (1971)

ê     Đất nước và lời ca (1978)

ê     Tuyển tập Nguyễn Xuân Sanh (1991)

ê     Đất thơm (1995)

ê     Về thơ (1947, 1949)

ê     Anh hùng Trần Đại Nghĩa (1953)

Giải thưởng văn chương:

ê      Giải thưởng ngoại hạng của Hội Văn nghệ Việt Nam 1951-1952 (cấp cho tập thể các nhà văn đã    viết về Anh hùng và chiến sĩ thi đua - tác giả viết về Anh hùng Trần Đại Nghĩa)

Giới thiệu một tác phẩm:

  

Nhạc rừng Việt Bắc

 

Chim xuân khép cửa trầm tư lại

Đẩy gió về đây mấy dặm ngàn

 

Nhạc rừng nhớ buổi đi theo nắng

Lên ngát mây chiều hoa phượng reo

Bốn bề mây dựng tương tư ngọc

Lá đổ còn lay bạc mái chèo

 

Thử hỏi xuân cười hay đất sống

Xanh xanh trăm nẻo một hương rừng

Khi bụi nở vàng lên bước chậm

Nhớ chào con bướm đậu nghiêng lưng

 

Sắc hồng tuy nhớ đôi thành quạnh

Rửa sạch buồn đèo trên suối xuân

Song song đã ngủ bên người lạ

Thao thức cùng trăng đã mấy tuần

 

Gặp gỡ trời xanh trên núi cũ

Hoa cười Hà Nội sáng duyên mây

Hoàng hôn ngựa uốn cầu vồng lụa

Cũng hẹn về đây những phố đầy

 

      Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005