Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Xuân Huy

NHÀ THƠ NGUYỄN XUÂN HUY

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Xuân Huy

Sinh năm: 1915

Nơi sinh: Ý Yên - Nam Định

Bút danh: Nguyễn Xuân Huy  

Các tác phẩm:

ê     Hương xuân (1941)

ê     Viết và sống (1944)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Giận nhau

 

Hôm nọ em biếng học

khiến cho anh bất bình

Khẽ đánh em cái thước

Vào bàn tay xinh xinh

 

Anh nhiếc em “biếng lười”

“Rắn mặt” cùng “khó dậy”

Rồi lệ em chan hoà

Rồi lòng anh tê tái…

 

Giận anh em ủ rũ

Từ hôm đó mà đi:

Anh hỏi, em không đáp

Anh cười em ngoảnh đi

 

Chơi “đi trốn” “đi tìm”

Em không chơi với nữa

Khăn đào em đang thêu

Cho anh, em bỏ dở

 

Hôm nay em đã cười

Nũng nịu đến “xin lỗi”

được thể anh làm cao:

“Sao em không giận mãi?”

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn, 1998