Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Văn Toại

NHÀ THƠ NGUYỄN VĂN TOẠI

 

Tiểu sử:

Tên thật:   Nguyễn Văn Toại

Sinh năm: 1940

Nơi sinh:  Phú Thọ                       

Bút danh: Nguyễn Văn Toại

Thể loại:   Thơ

Các tác phẩm:

ê   Chuyện riêng của đồi

ê   Thảo nguyên

ê   Viết từ làng Quỳnh

ê   Hoạ mi

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

Viết từ làng Quỳnh

 

                        Gửi Nga

 

Chuông chiều đổi hướng heo may

Ru em về với nắng đầy tháng giêng

Một mình làm đẹp chợ phiên

Trầm thơm trang trải con thuyền trầm luân

 

Giếng Ao em tắm một lần

Mà anh cạn đất gieo vần thơ đau

Cuộc đời đi chẳng thiếu đâu

Mà không đủ sức liệm câu ví buồn

 

Chợ làng, thiên hạ bán buôn

Mình anh mua lẻ cánh buồm Thổ Đôi.

                                                                        2-1993

 

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001