Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Văn Chương

NHÀ THƠ NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Văn Chương

Sinh năm: 1945

Bút danh: Thục Chương

Nơi sinh: Phú Xuyên - Hà Tây

Thể loại: Thơ, truyện ngắn

Các tác phẩm:

ê    Ngôi sao Tam Ngãi (1974)

ê    Cây chăm làm (1982)

ê    Ánh sao xanh (1982)

ê    Tráng ca một vùng làng (1984)

ê    Nơi ta có mặt (1985)

ê    Đêm huyền diệu (1988)

ê    Viết giữa ngày thường (1989)

ê    Cỏ biếc (1991)    >> Chi tiết

ê    Đoản khúc (1995)

ê    Chú mầm măng (1986)

ê    Hiệp sĩ bọ ngựa (1986)

ê    Mùa thu trong trẻo (1988)

ê    Bông mai đỏ thắm (1988)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Cái bát khất thực

 

Chẳng sợ ma bằng đói

Huyền Trang sang Tây Thiên

Vua Đường cho cái bát

Để thày trò ăn xin

 

Người giữ kho kinh Phật

Thì cũng là Phật thôi

Lót tay đừng tiếc nữa

Cái bát tộ vàng mười

Phật chưa tin gõ thử

Tiếng vàng kêu Phật cười

 

Muốn được kinh có chữ

Từ nay ngắt lá khoai

Ngửa ra mà khất thực

Ngứa cổ biết kêu ai

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005