Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Văn Chương

NHÀ THƠ NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:    Nguyễn Văn Chương

Sinh năm:  1940

Nơi sinh:   Bắc Ninh                       

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê    Qua đền bà Tấm

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Qua đền bà Tấm

 

Bây giờ cô Tấm đi đâu

Để dâu ai hái, để trầu ai têm

Nhện chăng khung cửi bên thềm

Trăng suông lạc bóng cho mềm lòng nhau

 

Bây giờ cô Tấm về đâu

Hài rơi lẻ chiếc chân cầu nước trôi

Cỏ xanh non cũng thừa thôi

Tay liềm bán nguyệt han rồi từ lâu

 

Bây giờ cô Tấm hay đâu

Hết thiêng chiếu chỉ trộm trâu tội đày

Những ai cuốc ruộng chai tay

Những đâu trâu mất ban ngày có đau.

 

Bây giờ cô Tấm biết đâu

Bộ Tam Đa đất trát màu sơn tây

Sọt rơm Phúc Lộc Thọ đày

Hàng rong quen mặt phiên này, phiên sau

 

Bây giờ cô Tấm ngờ đâu

Cây lan em tựa, cây cau em trèo

Người qua như lá bay  vèo

Chợ Dâu hàng Thái, chợ Keo hàng Tàu

 

Bây giờ cô Tấm ở đâu

Tháng tư mồng tám hội Dâu không về

Phim heo chiếu cửa Bồ Đề

Áo phông lượn với còi xe bụi ngầu

 

Bây giờ cô Tấm… tìm đâu?

 

                                      Hội Dâu 1989

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001