Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Trọng Khánh

 

NHÀ THƠ NGUYỄN TRỌNG KHÁNH

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Trọng Khánh

Năm sinh: 1949

Nơi sinh: Thái Bình

Bút danh: Trọng Khánh

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

Bụi phấn hương tay (1990)

Mưa (1995)

Sự tích đền Đồng Bằng (1993)

Nắng vào thu (2003)

Hoa đồng tiền đêm (2005)

Giải thưởng văn học:

Giải nhất cuộc thi thơ lần thứ hai (1985-1990) báo Giáo dục và Thời đại.

Giải thưởng VHNT Lê Quý Đôn do UBND tỉnh Thái Bình

Giới thiệu một tác phẩm:

 

ĐỔI NGHỀ

          Tặng Bùi Hoàng Tám

 

Có người làm thơ

Mở quán thịt cầy

Biển quáng cáo

Bên này

Di – vu – tu – ma

Biển quảng cáo

Bên nọ

Di – vu – thi - ca

 

Ai muốn hiểu

Nôm na

Thế nào cũng được

Bởi

Di – vu?

Bây giờ

 

Cả nước

Đêm đông về

Rét mướt

Anh ngồi bên bếp lò

Nhấm nháp

Những vần thơ

Như cơn mơ

Về phận người đen bạc

          (Trích tập Hoa đồng tiền đêm; Nhà Xuất bản Hội Nhà văn 2005)