Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Trọng Hoàn

NHÀ THƠ NGUYỄN TRỌNG HOÀN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Trọng Hoàn

Sinh năm: 1963

Nơi sinh: Ân Thi - Hưng Yên

Bút danh: Nguyễn Trọng Hoàn

Thể loại: Thơ, văn, kịch

Các tác phẩm:

ê     Sắc cỏ tình yêu (1990)

ê     Và em khi ấy (1994)   >> Chi tiết

ê     Thả diều (1997)

ê     Huyền cầm (1998)

ê     Gió và nhớ (1999)

ê     Màu áo thuở ban đầu (2000)

ê     Ngẫu cảm (2002)

Giải thưởng văn chương:

ê   Giải A về thơ cuộc thi sáng tác văn học đề tài nhà trường (1989)

ê   Giải thưởng cuộc thi Thơ hay về biển (1991)

ê   Giải thưởng thơ cuộc thi sáng tác văn học cho trẻ em (1997)

ê   Giải thưởng thơ Tài hoa trẻ (1999)

Giới thiệu một tác phẩm:

Một chiều mưa ở Huế

 

Chiều nay đến Huế gặp mưa

Vui buồn đâu mãi ngày xưa kéo về

Một mình không nón nghiêng che

Không hơi thở ấm tóc thề mơn man

Một mình mưa xối Thuận An

Mưa về Đập Đá mưa sang bến Tuần

Một mình mưa đến mấy lần

Cuối chiều ngưng tạnh. Tần ngần ngóng trông

Gìơ này bên ấy có mong

Mà mưa xứ Huế dùng dằng mãi thôi

Lối quen tìm chẳng gặp người

Ước chi gửi được một trời Huế mưa

 

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005