Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Trác

NHÀ THƠ NGUYỄN TRÁC

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Trác

Sinh năm: 1946

Nơi sinh: Mỹ Văn - Hưng Yên

Bút danh: Nguyễn Trác

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê      Từ Đà Nẵng (1978)

ê      Mái nhà dưới bóng cây (1987)

ê      Thành phố những ngôi sao biển (1987)

ê      Ở cuối dòng sông (1990)

ê      Chiếc thuyền đêm (1995)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Nắng ơi, chầm chậm

 

Một lần nữa lại ra đi

Nắng ơi chầm chậm mỗi khi chiều về

Bởi đêm nay ở Bồ Đề

Có người mẹ lại ngóng về miền Nam

Và người con ở sông Hàn

Bỗng nghe tóc mẹ bạc sang tóc mình

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005